HVORDAN MELDE FEIL PÅ
 IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE

For de av dere som har tilgang til supportportal, melder dere feil der. Alle andre kan nå oss på telefon eller e-post.

For best mulig å kunne hjelpe deg er det fint om du beskriver hvilket utstyr eller programvare det gjelder, hva du gjorde da feilen oppstod og hva som gikk galt.

HVA SKJER VIDERE?

Vårt viktigste mål er å hjelpe deg til å få gjort jobben din. Noen ganger ved at vi finner og løser feilen, og noen ganger ved at vi finner en midlertidig løsning.

Rett etter at du har meldt feilen vil du få en bekreftelse på e-post om at henvendelsen er registrert. I denne e-posten finnes det en link til Helpdesk (support.runtime.no) der du kan følge status på din sak. Du finner også saksnummeret som er din referanse.

I Helpdesken blir saken tildelt en person som får ansvar for å følge den opp og den får en prioritet ift. andre saker. Så snart vi har funnet en permanent eller midlertidig løsning kontakter vi deg via e-post eller telefon.

VIKTIG:

Du må gjerne sende ny e-post med ny informasjon eller registrere mer informasjon i Supportportalen. Behold referansenummeret i e-postens emnefelt – hvis ikke blir svaret ditt registrert som en ny sak.

Supportportalen finner du relevante artikler og ofte stilte spørsmål.

Kontakt oss hvis

du er i tvil om våre tjenester.

Telefonnummer

+47 23 23 75 80

E-post

runtime@runtime.no

Kontakt

Tullins gate 2, 0166 Oslo
Postboks 6672, St.Olavs Plass
​0129 Oslo

Telefon: 23 23 75 80
E-post: runtime@runtime.no

© 2019 Runtime AS.
Alle rettigheter reservert

Last ned PDF

Takk, her er din PDF