Hvordan melde feil på
IT-utstyr og programvare

For de av dere som har tilgang til supportportal, melder dere feil der. Alle andre kan nå oss på telefon eller e-post.

support