Persondata

Gjør GDPR til noe positivt – få kontroll på persondata og jobb mer effektivt!

Unngå bøter – bli GDPR Compliant

GDPR gikk i kraft i Norge 20. juli 2018, men det er likevel mange som ikke er helt i mål med arbeidet. Det er krevende å sette seg inn i reglene for den nye forordningen og sikre at virksomheten oppfyller kravene for å unngå bøter. Samtidig som man må sikre at virksomheten kontinuerlig fortsetter å være compliant for å overholde reglene. Vi i Runtime hjelper deg på veien til å bli GDPR-compliant med vår tjeneste GDPR-Portalen.

Hva er persondata?

Persondata er all informasjon som er knyttet til et individ.

Det settes sikkerhetskrav som skal minimere datalekkasje og hacking. GDPR-forordningen vil bidra til å sikre borgernes rettigheter ved registrering av personopplysninger. For deg som bedrift, så vil dette i praksis omfatt:
  • Oversikt over personopplysninger om ansatte, kunder og andre individer
  • Risikovurdering av dagens behandling av persondata
  • Rutiner og internkontroll for det daglige arbeidet
  • Ansvarsforhold – hvem skal ivareta persondata?
  • Databehandleravtaler
  • Dokumentering av relevante prosesser og prosedyrer

GDPR-Portalen

GDPR-portalen hjelper deg med å dokumentere hvordan din bedrift håndterer persondata. Portalen har et enkelt brukergrensesnitt samtidig som den oppfyller alle kravene til dokumentasjon som det nye lovverket gir.

Portalen passer til alle bedrifter som sitter på personopplysninger, som trenger en gjennomført løsning for å håndtere GDPR-utfordringer, men ikke ønsker å investere store summer.
Schweigaards gate 10
0185, Oslo
Telefon: 23 23 75 80
© 2020 Runtime AS.
Alle rettigheter reservert
Rintime Oslo
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram